frezen
Pedicurebehandeling tot ca. 45 minuten € 35,00
Elke 15 minuten extra € 8,00
Voetreflexmassage (ca. 20 minuten) € 22,50
Voetreflexmassage ter afsluiting van een pedicurebehandeling € 20,00
Harsen van de onderbenen (tot 30 minuten) € 27,50
Medical Taping Concept bij voetklachten (tot 15 minuten) € 15,00

Mocht de behandeling meer tijd in beslag nemen: € 6,50 per 15 minuten (indien de agenda het toelaat; anders wordt een vervolgbehandeling ingepland). Vaak is 45 minuten voldoende voor een algehele pedicurebehandeling. Uitzonderingen daar gelaten….

Te vaak gebeurt het dat afspraken niet worden nagekomen. Dit betekent voor mij meestal 45 minuten geen werktijd en dus inkomstenderving. Indien je verhinderd bent graag 24 uur van te voren afbellen. Ik zal anders een bedrag in rekening moeten brengen.
Je kunt bij mij pinnen, contant betalen of  per “tikkie”.