Privacy Beleid  van Pedicurepraktijk Rendez-Voetje

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Pedicuresalon Rendez-Voetje is belangrijk. Daarom beschrijf ik in de privacy policy welke informatie ik verzamel en hoe ik deze informatie gebruik.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten van Pedicuresalon Rendez-Voetje te gebruiken, gaat u akkoord met de privacy policy en de voorwaarden die ik hierin heb opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Pedicuresalon Rendez-Voetje, neem contact op.

4) Monitoren gedrag bezoeker website

Pedicuresalon Rendez-Voetje maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie haar website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert  die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Deze informatie houd ik anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

Pedicuresalon Rendez-Voetje maakt gebruik van cookies op haar website. Dat doe ik om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op de website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houd ik bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 

Wat houdt AVG in en geldt dat ook voor mij als cliënt?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig bewaard worden en daar moet ik uw toestemming voor hebben.

Voor u als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van u vraag, hoe ik dit verwerk en hoe ik dit archiveer.

Bij een eerste afspraak vraag ik altijd uiteraard Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en als u via mijn boekingssysteem een afspraak maakt, ook uw email adres. Anoniem màg ik u niet  behandelen en kunt u zelfs geen afspraak maken!

Ik vraag u ook naar uw gezondheid. Of u reuma hebt, diabeet bent of hartpatient bent en of u bloedverdunners gebruikt. Dit doe ik voor u zodat ik de risico’s voor u als cliënt goed in de gaten kan houden. Deze gezondheidsvragen zijn dus puur voor uw en mijn veiligheid ( dit in geval van HIV).

Mocht u bezwaar hebben tegen deze vragen of een antwoord geven die niet juist of volledig is, kan het zijn dat ik u niet mag/wil of kan behandelen.

Om uw privacy te waarborgen zal ik zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Ik zal mij in mijn pedicure praktijk in alle gevallen houden aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt.

Hieronder valt dat ik:

– uw persoonsgegevens verwerk met alleen het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

– mij beperk tot een minimum aan persoonsgegevens die nodig zijn voor het doeleind waarvoor ze worden verwerkt.

– geen persoonsgegevens aan derden doorgeef, tenzij nodig voor uitvoeren van het doeleind en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

– op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en ik deze zal respecteren.

– passende technische maatregelen heb genomen die uw persoonsgegevens beschermen.

Beveiliging.

Binnen de praktijk zijn de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens organisatorisch en technisch te beschermen:

– ik houd mij aan het geheimhouden van uw persoonsgegevens.

– ik hanteer gebruikersnaam en wachtwoord op mijn systemen.

– ik maak back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.

– ik test en evalueer regelmatig de door mij genomen maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens:

– recht op inzage

– rectificatie/verwijdering van persoonsgegevens

– u kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens

– overdragen van uw persoonsgegevens aan uzelf of andere partij.

– ik kan/mag u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan deze verzoeken.

– u heeft altijd het recht om van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt de toestemming in te trekken.

Bij klachten over verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u altijd om contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit, wat ik natuurlijk erg vervelend vind, dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen.

Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

Wilt u meer weten over de AVG, kijk dan op de site van de overheid.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving